Archive for the ‘טור אורח’ Category

3

הרב קוק והשואה / שיחה עם פרופ' אליעזר שביד

בסמסטר הנוכחי נפלה בחלקי הזכות להשתתף בקורס מרתק על הגות ציונית שפרופ' אליעזר שביד מקיים בביתו. היום, מטבע הדברים, פתחנו בשיחה קצרה בענייני דיומא, ואני מביא אותה לפניכם באישורו של פרופ' שביד. השאלות שלנו, התלמידים, מופיעות באות מודגשת. האם אהרן דוד גורדון והראי"ה קוק היו משנים את גישותיהם אילו ראו את השואה? גורדון, הפסימיות שלו […]

20

זאת ההזדמנות / טור אורח מאת גיא צבירן

מוצאי שבת בדירה ברחביה. בימים כתיקונם, מוצאי שבת הוא זמן שבו הנפש משתוקקת והגוף עירני ואתה בדרך כלל מוצא את עצמך עושה משהו מעניין. הערב, דווקא הוצאתי את השבת בנחת ובשלווה, תוך כדי קריאת סיפור מעשה של ר' נחמן, והשתרעתי על הספה בסלון. לא הרבה זמן אחרי כן קריאות "העם דורש צדק חברתי" החלו להישמע […]

0

שיטתיות ואי-שיטתיות במחשבה היהודית / טור אורח מאת הלל מנספילד

הקדמת אריאל: בימים אלה אני קורא בספרו של פרופ' משה אידל "קבלה וארוס", שתורגם לאחרונה לעברית על-ידי שרגא בר-און בהוצאת שוקן. סמוך לתחילתו נתקלתי בפסקה שעוררה את תשומת לבי. שלחתי אותה לידידי המלומד הלל מנספילד, שחשבתי שיהיה מעניין לדעת מה יחשוב על הדברים. צדקתי: דעתו אכן מעניינת, ועל כן ביקשתי את רשותו להביאה בפניכם. להלן […]