Archive for יולי, 2007

0

לזכרו – הרב שג"ר ז"ל

עבורי, הרב שג”ר תמיד נשאר חידה. דווקא לאחר מותו התחלתי לקבל רמזים, קצות חוטים, לאחוז, להתקשר; עדיין רב הסתום על הנגלה. מעולם לא הצלחתי לקשור איתו שיחה של ממש. רק דרישת שלום, שאלה קטנה, עצה, קטעי דברים. בתחילה פירשתי את הסגירות כאפאתיות; זמן מה נדרש כדי להבין היכן מתחבאת אותה הארת פנים מפורסמת.

0

רבם של ישראל: לפרשת בלק

משעה שהודה בלעם ואמר "הדבר אשר ישים אלוהים בפי – אותו אדבר", נענה לו הקדוש ברוך הוא ושם בפיו כמה וכמה מליצות נאות, שעיקרן מבט של עין טובה בעם השוכן לבדד ובתכונותיו הייחודיות. סגנון הדברים המרהיב הותיר לרבותינו מקום להתגדר בו, ולהלן נקרא אחד מן המדרשים ונשתדל אף אנו להיעתר לכתובים בבחינת "היכול אוכל דבר […]