Archive for יוני, 2008

0

על ההקשבה ועל ההקרבה: לפרשת בהעלותך

עַל פִּי ה' יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל פִּי ה' יַחֲנוּ, כָּל יְמֵי אֲשֶׁר יִשְׁכֹּן הֶעָנָן עַל הַמִּשְׁכָּן יַחֲנוּ (במדבר ט, יח). שמונה פסוקים רצופים (שם, טו-כג) הקדיש הכתוב לציות המופתי של בני ישראל להוראות המסע האלוהיות. שבע פעמים הדגיש: "על פי ה'", כמו אבא גאה, המתאר בפירוט את מעשי בניו המוצלחים.