Archive for דצמבר, 2008

1

מי הזיז את התנ"ך שלי

על מאמרה של אניטה שפירא "התנ"ך והזהות הישראלית" במסה "התנ"ך והזהות הישראלית" (א' שפירא, יהודים, ציונים ומה שביניהם, תל-אביב תשס"ח, עמ' 196-163 = הנ"ל, התנ"ך והזהות הישראלית, ירושלים תשס"ו. הציטוטים וההפניות ברשימה זו מתייחסים למהדורת תשס"ח.) סוקרת ההיסטוריונית אניטה שפירא את מערכת היחסים המורכבת בין לימוד התנ"ך ובין החברה הישראלית-ציונית, על מוסדותיה וערכיה התרבותיים. סמוך […]