Archive for יוני, 2010

11

עוד כמה הערות על המצב

למה "עוד כמה הערות"? כי כבר העירו על המצב הרבה הערות. אבל גם אני רוצה להעיר כמה משלי. אחרי הכל, בשביל מה יש בלוג? זיכרונות משיעור אזרחות בשיעור אזרחות עם המורה עידית למדנו: דמוס זה עם, קרטיה זה שלטון, דמוקרטיה – שלטון העם. רעיון יפה וגם מוסרי. בדרך כלל אנשים שמתנגדים לו מניחים שבמצב לא […]