Archive for ינואר, 2011

4

הערת שוליים להפגנת השמאל אמש

שר החינוך מאיר שטרית, עם פרישתו מהליכוד והקמת קדימה, מרץ 2006: "התנתקנו מכל האידיאולוגיות למיניהן. זה הייחוד של קדימה. יושבים כאן חברי מפלגת העבודה לשעבר, חברי הליכוד לשעבר, וחברים שלא היו במפלגות אחרות קודם לכן. כבר אין לנו קיטבגים עם מורשת של זאב ז'בוטינסקי או ברל כצנלסון על הגב. אנחנו מסתכלים רק לעתיד", כך אמר […]

5

של מי התורה הזאת: בעקבות מכתב הרבנים והפולמוס על אודותיו

א. לאחרונה התרחש (וכבר קצת שכך) פולמוס במרחב התקשורתי "שזכה לכינוי" השיח הציבורי, סביב המכתב "שזכה לכינוי" מכתב הרבנים. על מנת לנהוג כבית הלל שהיו שונים דבריהם ודברי בית שמאי ולא עוד אלא שהקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, אביא תחילה את נוסח המכתב: במענה לשאלת רבים הננו משיבים שאסור מהתורה למכור בית או שדה בארץ […]