Archive for פברואר, 2011

10

תורה ותפילה בבית הכנסת "הכט" בהר הצופים

א. ממורינו באוניברסיטה למדנו על המהפך שעברה היהדות עם חורבן הבית השני. לא בכדי נקרא אחד מקורסי המבוא ההיסטוריים של תקופה זו "ממדינת מקדש לעם הספר", ובמחשבת ישראל יאמרו: מהמקום הקדוש אל הטקסט הקדוש. אלוהים עזב את מקדשו, והראיה – שהמקדש נחרב, ומשעה שנחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ד' אמות […]

8

מחקר מועט והלכות מרובות: מבוא לספרה של ורד נעם "מקומראן למהפכה התנאית"

בעקבות הצלחת הפוסט "מבוא למבואות", שאף זכה למבוא משל עצמו, אסקור הבוקר מבוא נוסף. עלי להודות שהמבוא הזה פיתה אותי להמשיך ולקרוא את הפרקים הראשונים של הספר, אך בסופו של דבר גם הוא לא עמד בפני שלל הנימוקים הרציונאליים ששטחתי כאן בפוסט הקודם, והספר נזנח אחר כבוד לטובת מבואות חדשים. הספר שלפנינו היום הוא "מקומראן […]

10

מבוא למבואות

ספרי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה. מה יעשו? יקראו את המבוא. בשנים האחרונות שמתי לב שאני קורא הרבה מבואות של ספרים ומעט מאוד ספרים שלמים. יש לכך כמה סיבות. הסיבה הראשונה היא האלוה יתעלה שהוא עילת העילות והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו. הסיבה השנייה היא […]