Archive for מאי, 2011

0

הלומד תורה על מנת ללמד

דברים בטקס הסיום של מחזור ח' בתכנית "רביבים" של האוניברסיטה העברית בירושלים, ט"ו באייר תשע"א שנינו במסכת אבות: "רבי ישמעאל אומר, הלומד תורה על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד". בחסדי שמים ובעזרת כל האנשים הנמצאים כאן היום, זכינו לארבע שנים מופלאות שבהן למדנו תורה על מנת ללמד. הביטוי הזה, "ללמוד תורה על מנת ללמד", […]

7

הפוסט הציוני: רשמים מאירועי יום העצמאות

1. טקס הדלקת המשואות בעיצומו של טקס הדלקת המשואות בהר הרצל, פרצו לבמה יואל שליט וחברתו יערה וינקלר. בכך, אמר נועם שליט לאחר מכן, בישרו השניים את החרפת פעולות המחאה למען שחרורו של החייל החטוף גלעד שליט. את דעתי בנושא הבעתי בעבר בהרחבה ואני מתכנן לעשות זאת שוב בקרוב, אך כעת אתייחס בקצרה לסוג המחאה […]