Archive for יולי, 2011

20

זאת ההזדמנות / טור אורח מאת גיא צבירן

מוצאי שבת בדירה ברחביה. בימים כתיקונם, מוצאי שבת הוא זמן שבו הנפש משתוקקת והגוף עירני ואתה בדרך כלל מוצא את עצמך עושה משהו מעניין. הערב, דווקא הוצאתי את השבת בנחת ובשלווה, תוך כדי קריאת סיפור מעשה של ר' נחמן, והשתרעתי על הספה בסלון. לא הרבה זמן אחרי כן קריאות "העם דורש צדק חברתי" החלו להישמע […]

14

פרויקט שמונה פרקים: ההקדמה (ב) – הרב שרקי כממשיך דרכו האזוטרית של הרמב"ם

להלל מנספילד הצהרת הרמב"ם על השמטת המקורות לחיבורו בחלק השני של הקדמתו לשמונה פרקים, מודיע הרמב"ם לקורא כי הספר המונח בידו איננו מכיל "עניינים שחידשתי אני מעצמי, ולא הסברים שהמצאתי", אלא דברים שהרמב"ם ליקט ואסף ממקורות מגוונים, ובעיקר מספרות חז"ל ומהפילוסופיה הישנה והחדשה. לאחר הבהרה זו הוא מפציר בקורא: "שמע את האמת מפי אומרהּ". ואז […]

22

צר עולמי

בפינת השו"ת הסלולרי בגיליון האחרון של השבועון "עולם קטן" (310, פרשת מטות, תשע"א), נשאלה השאלה הבאה: יש רבנים שמתירים חברה מעורבת? והרב אבינר השיב ב-60 תווים שהם 13 מילים: לא. ואם יש, זהו מיעוט זניח לגמרי ואין לזה ערך של פסיקת הלכה. דווקא מחמת הערכתי הרבה לרב אבינר, תשובה זו פגמה קמעה בעונג השבת שלי […]

7

שבע פסקאות על חוק החרם ובעקבותיו

1. החוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, "שזכה לכינוי" חוק החרם – משל היינו מכנים את האגודה למלחמה בסרטן "אגודת הסרטן" – הוא חוק גרוע ומוזר. סביר להניח שבית המשפט העליון יבטל אותו. החוק מצרף יחד שתי רעות חולות שהשתלטו זה מכבר על חיינו: השיח המשפטי והשיח הצרכני. ובקיצור: לא תקנה ממני – אני […]

5

פרויקט שמונה פרקים: מבוא לפרויקט + ההקדמה (א) – מטרותיה של מסכת אבות

מבוא בשנת הלימודים הקרובה אני מלמד, בין השאר, את הקדמת הרמב"ם למסכת אבות, המכונה "שמונה פרקים". כדי להתכונן, חשבתי ללמוד כאן בבלוג את שמונת הפרקים, בעזרת השם, בעזרת מי שיזדמן לבלוג זה באופן קבוע או חד-פעמי, ובעזרת שלושה ספרים שאציג מיד. אנסה לעמוד על הנושאים המרכזיים בכל פרק, ולדון בהם ככל שתשא הרוח את נפשי, […]