Archive for יולי, 2012

13

בשולי פולמוס התנ"ך

ושוב ב"הציבור שלנו", מלחמת הקו בגוש: גובה השמים נגד גובה העיניים, דרש נגד פשט, קדושה נגד חשיבה עצמאית. הרב אבינר קורא לשלוח את הילדים לבתי ספר של ש"ס, וטוען שהפילוג כאן כבר מזמן; הרב בזק מראה כיצד הרב אבינר מסלף ציטוטים ועובדות כדי להשתלח ביריביו. בתווך, מפקחת אמיצה וחביבה (בדידי הוה עובדא, שהוציאה אותי מהעולם […]