Archive for אוגוסט, 2012

0

שנה טובה

להלל, בני יקירי, שהלך היום לגן בפעם הראשונה בחייו לבוגרי מגמת מחשבת ישראל, היוצאים לדרכם החדשה לתלמידי מגמת מחשבת ישראל, שיש לי הכבוד ללמד אותם וללמוד מהם לתלמידי כיתה י' 1, שבעוד כמה שעות ילמדו "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ" לכל התלמידות והתלמידים לכל המורות והמורים לכל האמהות והאבות שנה טובה