Archive for יולי, 2014

2

עזה כמוות

עד כה לא כתבתי דבר על האירועים מכיוון שבניגוד לרבים וטובים אינני אוחז בפתרון הקסם שיפתור את כל בעיות המזרח התיכון לו רק יאומץ מיד על ידי הממשלה. גם בדברים להלן לא יוצע פתרון כזה. בימים של שגרה אני לא מזדהה עם מחנה הימין ולא עם מחנה השמאל, אלא מסתייג משניהם לסירוגין. בימי מלחמה נהוג […]