Archive for מרץ, 2015

0

שמות כא: החוק לא יבש

לצד עשרת הדיברות בפרק כ, פרקים כא-כג מוצגים כמערכת החוקים המחייבת והבלעדית שציווה אלוהים על עם ישראל. בפרק כד מסופר כיצד כתב משה את החוקים הללו על "ספר הברית", והעם האזין להם והתחייב לציית להם. אלא שגם אחרי פרק כד אנו מוצאים חוקים רבים מאוד. בתורה מצויים למעשה ארבעה קובצי חוקים שונים. את הראשון, המכונה […]

0

דברים שגמדים יודעים (על "פיט פט טו" מאת חיה שנהב)

את החיבור המופתי של חיה שנהב, "מיץ פטל", אני יודע בעל פה עד היום. "פיט, פט, טו" של חיה שנהב הוא אחיו האזוטרי, הארוך והמפותל של "מיץ פטל" (עם עובד, 1979). לאחרונה ראה אור בהוצאה מחודשת. הוא פורש את עלילותיהם של שלושה גמדים פטפטנים, המבקשים לעצמם צורכי מחיה בסיסיים: אוכל ומים, קורת גג מוצלת, דוכן […]

0

שמות טז: ברוך ה' יום יום

הצורך להאכיל את בני ישראל במדבר היה בעבור אלוהים הזדמנות לבחון את העם: "הֲיֵלֵךְ בְּתוֹרָתִי אִם לֹא" (טז, ד). הבחינה כללה שתי הוראות, הנדמות כסותרות. ההוראה הראשונה: ללקוט בכל יום כמות מָן בעבור אותו היום בלבד – מנה מדויקת לפי מספר הנפשות. אסור ללקוט יותר מהנדרש, ואסור לשמור למחר. ההוראה השנייה: בשבת אסור ללקוט בכלל. […]

0

שמות ו: חקר המקרא – רק לכופרים?

מי שמנסה לקרוא את שמות פרק ו כהמשך של הפרקים שלפניו, נתקל בכמה בעיות: "וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה, וַיֹּאמֶר אֵלָיו: אֲנִי ה'" (פסוק ב) – מדוע אלוהים מציג את עצמו כאילו משה אינו מכיר אותו, הרי כבר בפרק ג התגלה אלוהים למשה ואף גילה לו את שמו? מה הקשר בין פסוק ב לבין פסוק א? […]

0

אסתר – בובה צייתנית או דמות מתוחכמת וערמומית (על "עומדות על הסף" מאת אורית אבנרי)

עומדות על הסף: שייכות וזרות במגילות 
רות ואסתר אורית אבנרי. הוצאת כתר, 204 עמודים, 
74 שקלים כטוב לבו ביין, בעיצומו של המשתה המפואר שערך, שלח המלך אחשוורוש "להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופיה" – לא להזמין אותה אלא "להביא" אותה, כמו חפץ יפה, לשעשע ולהרשים את חבריו הגברים. […]