Archive for יוני, 2015

0

במדבר יט: המת כן מטמא והמים כן מטהרים

סיפור המופיע בקובץ המדרשים "פסיקתא דרב כהנא" מתאר את ההסבר הכפול שנתן רבן יוחנן בן זכאי (ריב"ז) לטקס הפרה האדומה. בתשובה לנכרי, שפנה אליו בתמיהה, ריב"ז מפרש באוזניו את טקס הטיהור על רקע טקסים דומים שהיו נפוצים בזמנו. כשם שבכל העמים והדתות ישנם טקסי טיהור המפעילים כוחות טבעיים או על-טבעיים כדי לסלק את הטומאה, כך […]

0

במדבר יד: סלחתי כדברך, אבל

הפועל "סלח" מופיע במקרא 50 פעמים והוא מיוחס תמיד לאלוהים. ברוב המקרים מדובר בנבואות המבטיחות שאלוהים יסלח, בחוקים הקושרים בין קרבנות לסליחה, בתפילות לסליחה ואף בתלונות על אי סליחה. פעם אחת בלבד מופיע הפועל סלח בלשון עבר – בפרק שלנו: "וַיֹּאמֶר ה' סָלַחְתִּי כִּדְבָרֶךָ" (פסוק כ). רק בפסוק אחד בודד בכל המקרא אנו שומעים על […]

0

במדבר ט: אחריך באש ובענן

אפשר לסכם את תשעת הפסוקים האחרונים של פרק ט (טו-כג) במשפט אחד: המשכן היה מכוסה בענן ביום ובמראה אש בלילה, ולפי עליית הענן וירידתו ידעו בני ישראל מתי לנוע ומתי לחנות. אם כך מדוע נדרשו תשעה פסוקים? דומה שאין לקרוא את תשעת הפסוקים האלה כדיווח אינפורמטיבי, אלא כשיר אהבה מלא רגש דתי. זהו אולי ההסבר […]

0

במדבר ד: לראות ולמות

בחלוקת העבודה של בני לוי, משפחת קהת מופקדת על התחום היוקרתי והמסוכן ביותר: כלי המקדש, ובתוכם ארון העדות. הפרוטוקול המפורט קובע שהכוהנים, בני אהרן, יכסו היטב את כלי הקודש, כל כלי בכיסוי הייעודי לו, ורק לאחר מכן יגיעו הלוויים. כה קרובים וכה רחוקים, לבני קהת אסור לראות בעיניהם את חפצי הקודש שהם מופקדים על נשיאתם. […]

3

כך המחסור בכסף, זמן, אוכל וחיי חברה משפיע עלינו (על "מחסור" מאת סנדהיל מולנייתן ואלדר שפיר)

מחסור סנדהיל מולנייתן ואלדר שפיר. תירגם מאנגלית: אמנון כץ. הוצאת מטר, 288 עמודים, 78 שקלים מדוע אנשים עסוקים עושים הכל ברגע האחרון, ומדוע עניים שוקעים בחובות? האם יש קשר בין הדברים? לפי הספר "מחסור", בהחלט יש קשר. הספר נכתב על ידי חוקרי הכלכלה ההתנהגותית סנדהיל מולנייתן ואלדר שפיר, ותורגם לאחרונה לעברית. הוא מוקדש להיבטים שונים […]