Archive for the Tag 'ויקרא כו'

0

ויקרא כו: במה אפשר להתנחם?

פרק כו ברובו אינו נעים לקריאה. החלקים החיוביים והמבטיחים שלו, שנזכה להם אם נלך בחוקות התורה, מתגמדים לעומת רצף הקללות הנוראות המאיים לרבוץ עלינו אם נבחר באפשרות האחרת. כמו בחוזי ברית מן המזרח הקדום, המעגנים את מחויבותו של שליט מקומי זעיר כלפי מלך האימפריה הגדול, גם כאן נאמנות מבטיחה הגנה ואילו בגידה תוביל לחורבן. אך […]