Archive for the Tag 'חסידות'

4

השמרנות המינית של חסידות גור (על "מימי לא קראתי לאשתי" מאת נאוה וסרמן)

מימי לא קראתי לאשתי: זוגיות בחסידות גור נאוה וסרמן. הוצאת אוניברסיטת בן־גוריון, 410 עמודים, 88 שקלים באחת הסצנות היפות בסדרה "שטיסל", המתארת את קורותיה של משפחה חרדית ירושלמית, נזכרת גיטי וייס בפגישותיה עם בחיר לבה, ליפא, אי אז לפני חתונתם. ליפא לא היה מן המתמידים שבבחורי הישיבה והוריה של גיטי, שזיהו את הנון־קונפורמיות שלו, הזהירו […]

1

בובר וחברים, חסידות ומקרא: שלושה מבואות לחג

כמה מעלות טובות למקום עלינו, שהוציאנו ממצרים והכניסנו לארץ ישראל ונתן לנו ספרים הרבה, ועם שנתעכב השתא חג הפסח מחמת שעיברו ישראל את השנה, מכל מקום לסוף בא עלינו לטובה והרינו יושבים וקוראים מבואות לספרים ומפצחים גרעינים עם שאר אחינו בית ישראל האוכלי קטניות בלבד. והיום לפנינו שלושה ספרים, הגות וציונות וחסידות ופרשנות. אשרינו שזכינו.

9

כשאלוהים יחזור בתשובה

בשבת שובה, שנת ת"ש, דרש רבי קלונימוס שפירא בגטו ורשה את הפסוק הפותח את ההפטרה: "שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד ה' אֱלֹהֶיךָ כִּי כָשַׁלְתָּ בַּעֲוֹנֶךָ" (הושע יד, ב). דרשתו של הרב, שנרצח בשואה, מופיעה בספר "אש קודש" המאגד את דבריו (עמ' ח), ואקדיש לקריאתה את הדברים שלהלן [כל הציטוטים בקטע זה לקוחים מתוך הדרשה].

0

מי צריך קורבנות: לפרשת ויקרא

פתיחת ספר ויקרא, המכונה גם "תורת כוהנים", מעוררת את הדיון הישן – שלא נס ליחו – במהותה של עבודת הקורבנות. הרמב"ם, שהקדיש פרקים רבים מחיבורו הפילוסופי הגדול "מורה נבוכים" להתחקות אחר טעמי המצוות ומשמעויותיהן, סיפר באריכות על דעותיהם השגויות של עובדי הכוכבים ועל מנהגיהם הנפוצים בימי קדם. אחת מטענותיו המרכזיות הייתה, שחלק גדול מן המצוות […]

0

למען האמת: פירוש לתורה קכ"ב מליקוטי מוהר"ן

פעמים שאנו נפגשים באמירה המאירה את עינינו, שוטפת אותנו בקסם מיידי, כובשת. סוג של כריזמה, אם תרצו. הטקסט, או האמירה בעל-פה, מעידים על עצמם מתוך עצמם בוודאות מופתית. זו תחושה נפלאה: אנו מרגישים שאין אנו זקוקים יותר להוכחות. שכן "האמת", כביכול, ניצבת בפנינו בהירה וגאה, "ופשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע".

אותה תחושת שקיפות זכה ומאירה, אשרי מי שזכה לה, מכונה "ניצחון".