Archive for the Tag 'יהדות כתרבות'

0

בנט, שפיר והולדת העם היהודי

היום בשיעור מחשבת ישראל ראינו איך הנושא שאנחנו לומדים השנה, "מעגלי שייכות", קשור בקשר הדוק לפוליטיקה היום – היום ממש, כמה שעות לפני השיעור. ניתחנו את הסטטוסים של השר בנט וחברת הכנסת שפיר ואת האופן שבו כל אחד מהם מתאר את נקודת הראשית של הקולקטיב היהודי ובהתאם לכך את תפיסת הציונות שלו. בשיעורים הקודמים למדנו […]

0

פרשת משפטים: מוסר, דת והבלעדיות שדורש אלוהים

אחד מהחוקים הרבים בפרשת "משפטים" עוסק בהלוואה – "אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך" (שמות כב, כד) – והוא כולל שני איסורים. ראשית, אסור למלווה לדרוש מן הלווה ריבית על ההלוואה: "לא תהיה לו כנושה, לא תשימון עליו נשך" (שם). שנית, אם נלקח בגד כמשכון יש להחזירו לפני שקיעת החמה: "אם חבול תחבול […]

1

190 מילים על היהדות כתרבות

העולם חושבים ש"יהדות כתרבות" זה כמו לראות סרט או ללכת לתאטרון, והרי זה לא רציני כי יהדות זו דת וזו מחויבות וזו מסורת וזה לא סתם בילוי לשעות הפנאי וכו'. אבל האמת היא שזה שיתוף השם בלבד ולא לזאת הייתה כוונתנו. יהדות כתרבות אינה פחות מדת אלא יותר מדת. תרבות היא מה שמעצב אותנו כבני […]

0

קריאה מחודשת במגילת העצמאות (על "תלמוד ישראלי: מסכת עצמאות" בעריכת דב אלבוים)

תלמוד ישראלי: מסכת עצמאות, הפיסקה השביעית דב אלבוים (עורך ויוצר). הוצאת בינ"ה והוצאת בית — ידיעות ספרים, 94 עמודים, 128 שקלים מגילת העצמאות היא הדבר הקרוב ביותר לטקסט קנוני שנוצר בישראל. ההוראה לתלות אותה, לצד ההמנון הלאומי, בכל כיתה במערכת החינוך הממלכתית, מלמדת על הניסיון להקנות לה מעמד של כתבי היסוד של התרבות, שראוי לקרוא […]