Archive for the Tag 'לשון הרע'

0

פרשת מצורע: תורת הצרעת

בניגוד לשנה הנוכחית, בשנים שאינן מעוברות נקראת פרשת "מצורע" ביחד עם קודמתה, פרשת "תזריע". הרצף שביניהן מובהק כמו זה שבין הפרשות המגוללות את סיפורי יוסף בחומש בראשית, אם כי הפרשות שלנו זכו לפופולריות פחותה מטעמים מובנים. סוף פרשת "תזריע" עסק בזיהוי נגעי הצרעת על ידי הכהן: "זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר או הפשתים או […]