Archive for the Tag 'עגלון'

0

שופטים ג: לא משחקים באלוהים

תוכנית ההתנקשות של אהוד בן גרא בעגלון מלך מואב מעוררת אי נוחות מסוימת. אי הנוחות הזו נובעת ממקומה של הדתיוּת בתוכנית. דתיות מבוססת על כנות ולא על העמדת פנים; והיא אמורה להיות תכלית לעצמה, ולא אמצעי להשגת אינטרסים אחרים. לא כן בסיפורנו. זה מתחיל בהקרבת קרבנות – אבל לא לאלוהים אלא למלך בשר ודם: "וַיַּקְרֵב […]