Archive for the Tag 'פינחס פלאי'

0

בראשית מח: שיר הערש של סבא יעקב

סבא שלי, הרב פרופ' פינחס פלאי, נפטר כשהייתי בן ארבע. בזיכרון היחיד שנותר לי ממנו, סבא מרים את ראשו מן המיטה ומנשק את ידי האחוזה בידו. זה היה כאשר אמי לקחה אותי להיפרד ממנו, שעות אחדות או ימים ספורים לפני מותו. יעקב נפטר בטרם עת. מעט ורעים היו ימי שני חייו. אך מחלתו חיכתה כנראה […]