Archive for the Tag 'פרשת שבוע'

0

כי מצאתי חן בעיניך: לפרשת כי-תשא

בתגובה מיידית לחטאו של העם ש"סר מהר מן הדרך" וסגד לעגל הזהב, הציע ה' למשה רבינו הצעה חברית שקשה לסרב לה. הרי שנינו, אמר, מכירים היטב את העם הזה; אתה שואל אותי "למה יחרה אפך", מיד הכתוב מעיד עליך "וייחר אף משה". אני קובל בפניך "והנה עם קשה עורף הוא", ואתה מודה: "כי עם קשה […]