Archive for the Tag 'שמות האל'

0

פרשת וארא: תפקידו של אלוהים

הקורא את הפרשות כסדרן, בהנחה שתחילתה של הפרשה הנוכחית היא המשכו הישיר של סוף הפרשה הקודמת, נתקל בקשיים. 'וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו: אני ה" (ו, ב) – מדוע אלוהים מציג את עצמו ומזדהה בשמו, כאילו אינם מכירים? מדוע משה אינו מזכיר לאלוהים שכבר ביקש מפרעה לשלח את עמו, אך הוא דווקא הכביד את […]

0

שמות ו: חקר המקרא – רק לכופרים?

מי שמנסה לקרוא את שמות פרק ו כהמשך של הפרקים שלפניו, נתקל בכמה בעיות: "וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה, וַיֹּאמֶר אֵלָיו: אֲנִי ה'" (פסוק ב) – מדוע אלוהים מציג את עצמו כאילו משה אינו מכיר אותו, הרי כבר בפרק ג התגלה אלוהים למשה ואף גילה לו את שמו? מה הקשר בין פסוק ב לבין פסוק א? […]

0

בראשית יג: שמותיו הרבים של האל

"וַיֵּלֶךְ לְמַסָּעָיו מִנֶּגֶב וְעַד בֵּית אֵל… וַיִּקְרָא שָׁם אַבְרָם בְּשֵׁם ה'" (יג, ג-ד). אברם הוא מאמין בודד ונודד, מייסד דת. על אלוהיו עדיין אינו יודע רבות: בפרק הקודם ציית לקריאתו ועזב את מולדתו לטובת ארץ לא נודעת. אך דבר אחד הוא כבר יודע – את שמו. ובו הוא קורא באשר הוא הולך. בספר שמות יתגלה […]