המוטיב שחורז את כל פרקי ספר יונה הוא התפילה

(תשע”ח)

ספר יונה הוא מעט המחזיק את המרובה. הוא קצר דיו כדי להיקרא בשלמותו בתפילת מנחה של יום הכיפורים אך בסגנונו החד ובעלילתו המהודקת הוא מצליח לדון בעניינים העומדים ברומו של עולם. הנה תקציר העלילה, כולל ספוילרים: יונה העברי נשלח על ידי אלוהים לבשר את חורבנה הצפוי של נינווה, בירת האימפריה האשורית. הוא עולה על ספינה המפליגה לתרשיש בניסיון לחמוק משליחותו, אך אלוהים יוצר סערה מסוכנת, שבשיאה יונה מושלך אל הים, ואז מציל אותו באמצעות דג גדול הבולע אותו ומקיאו ליבשה. יונה המובס נאלץ להשמיע את נבואתו, אך למורת רוחו דבריו אינם מתקיימים, שכן תושבי נינווה מתקנים את דרכיהם ואלוהים חס עליהם.

לשם מה נכתב הסיפור המיוחד הזה ומה הוא נועד להביע? אוריאל סימון, בפירושו היפהפה לספר יונה (בסדרה "מקרא לישראל"), מציין ארבע תשובות עיקריות שהציעו הפרשנים לדורותיהם. הגישה הראשונה, שכנראה בגללה נקרא הספר בתפילת יום הכיפורים, היא שהיצירה עוסקת ברעיון התשובה: כשם שאלוהים ריחם על תושבי נינווה ששבו מדרכם הרעה, כך ירחם גם עלינו אם ננהג כמותם. אכן, המפנה בהתנהגותם היה מהיר ומוחלט: "וַיַּזְעֵק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור… 'וְישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם'" (ג, ז–ח).

יונה הנביא בלוע הלווייתן, איור מהמאה ה-15. "אפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני"

ואולם כפי שסימון מעיר, התשובה מופיעה בספר בפרק השלישי בלבד. המלחים בספינתו של יונה אינם חוטאים ואף על פי כן באה עליהם סערה. זאת ועוד, תיקון דרכיהם של אנשי נינווה אינו הגורם המרכזי להתעוררות רחמיו של אלוהים, כפי שנראה בהמשך.

תפיסה אחרת רואה כמוקד הספר את היחס בין ישראל לשאר העמים. תפיסה זו מבוססת על ניגוד אירוני חריף העולה בסיפור. פרקים רבים במקרא מוקדשים לנבואות אזהרה ארוכות, שנמסרו לעם ישראל במשך מאות שנים – והכל לשווא: ישראל מתגלה שוב ושוב כעם קשה עורף. והנה דווקא האשורים די להם בנבואה אחת קצרה כדי לתקן את דרכיהם. גם המלחים הנוכרים מוצגים כצדיקים לעומת הנביא העברי הסורר. לכן הציעו פרשנים שונים שיונה מסרב למלא את שליחותו כדי לשמור על כבוד עמו ולא להביא להשפלתו אל מול הגויים; אך הוא נוכח לדעת, לשיטתם, שהאל הוא אוניברסלי ושעם ישראל אינו טוב מאחרים. בצדק קובע סימון כי "אין לתפיסה זו אחיזה ממשית בכתובים": הספר אינו מציין מניעים לאומיים בפעולותיו של יונה, שאף מציע למלחים הנוכרים להטילו אל הים כדי שיינצלו מן הסערה.

מדוע אם כן ברח יונה מאלוהים? לפי תפיסה שלישית, הספר הוא דין וחשבון על הפרדוקס הטמון בתפקידו של הנביא: מטרתה של נבואת פורענות אינה להתקיים אלא להתבטל, משום שאם הציבור שועה לדברי הנביא ומתקן את דרכיו – אלוהים נמנע מלהמיט עליו פורענות. יונה, לפי גישה זו, כָּשַל בהבנת הפרדוקס. הוא שיער שנבואתו לא תתקיים וחשש שהדבר ישים אותו ללעג, ומשום כך העדיף כביכול את יוקרתו המקצועית על פני האפשרות להציל את ההמונים מאסון. ואולם גם לדיון במהותה של הנבואה אין התייחסות ישירה בספר, מה גם שגישה פרשנית זו גם אינה עושה צדק עם יונה: האפיזודה עם המלחים מלמדת שאינו סתם אגואיסט אלא איש עקרונות.

התפיסה הרביעית והמשכנעת ביותר היא שהספר אינו דן בפעולותיו של הנביא אלא בפעולותיו של אלוהים. תפיסה זו מבוססת על דבריו המפורשים של יונה, המסביר מדוע התחמק משליחותו: "ויתפלל אל ה' ויאמר 'אנה ה', הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי? על כן קידמתי לברוח תרשישה – כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ארך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה" (ד, ב). בפיו של יונה, תאורו של אלוהים כ"חנון ורחום" אינו מחמאה אלא ביקורת. יונה צפה מראש שאלוהים לא ימצה את הדין עם תושבי נינווה, והוא סרב לשתף פעולה עם ותרנותו של אלוהים.

לפיכך אלוהים מבקש ללמד את יונה שיעור בחמלה: הוא מזמן לו קיקיון שיספק לו צל ואז מביא רוח שתייבש אותו, ויונה המיואש מבקש את מותו. אז פונה אליו אלוהים בשאלה, הנותרת ללא תשובה וחותמת את הספר: "אתה חסת על הקיקיון, אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שֶׁבִּן לילה היה וּבִן לילה אבד, ואני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים-עשרה רִבּוֹ אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה?!" (שם, י–יא). תיקון הדרכים היה אמנם תנאי לכך, אך אלוהים חס על נינווה בעיקר משום שיש בה המוני בני אדם ובעלי חיים שהוא חרד לשלומם.

לסיום, אין אני כמשיב על דברי סימון אלא כמוסיף על דבריו: המוטיב שחורז את כל פרקי היצירה הוא התפילה. המלחים מתפללים לאלוהים: "אנה ה', אל נא נאבדה בנפש האיש הזה" (א, יד) והים עומד מזעפו. יונה זועק: "אפפוני מים עד נפש, תהום יסובבני" (ב, ו), ואלוהים מורה לדג להקיאו אל היבשה. אנשי נינווה צמים, לובשים שק ואפר וקוראים "אל אלוהים בחוזקה" (ג, ח), ואלוהים חוזר בו מכוונתו להחריב את עירם. לבסוף אלוהים אמנם אינו מציית לתפילת יונה: "קח נא את נפשי ממני" (ד, ג), אך הוא מביא לו קיקיון "להציל לו מרעתו" (שם, ו).

הפסקת החטא היא תנאי לרחמיו של האל, אך התפילה היא שמעוררת אותם. פעולותיו של אלוהים לאורך הסיפור נועדו לכפות על יונה את מילוי תפקידו, אך גם להביא את בני האדם – המלחים, יונה, אנשי נינווה – לשים בו את מבטחם ולקרוא אליו. ביטוי למוטיב התפילה שבספר מצוי בדברי רב החובל ליונה, ששובצו לימים בפיוט הפותח את הסליחות: "מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך" (א, ו).

*

פורסם ב”הארץ תרבות וספרות”

פורסם בקטגוריה דברי תורה והגיגים, הארץ, עם התגים , , , , , , . אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

תגובה 1 בנושא המוטיב שחורז את כל פרקי ספר יונה הוא התפילה

 1. מאת Charlesmudge‏:

  Познания, какие вам никак не отыщете в горизонтах козни
  интернет, таким образом равно наподобие они закодированы/
  заархивированы во клеточках вашего рассудки.

  http://akademiya-centr-sveta.ru
  С носителя ко носителю данные познания переходят с через активации
  Первоначальной клеточки памяти, с через телепатической
  коммуникации также инициаций. Данное ваша Первичная комната
  памяти водит вам ко синхронизации со ней, для того для
  повернуть новейшую жизнедеятельность, переключиться тама,
  в каком месте вам вконец рады. Бросьте корректировать все
  без исключения в таком случае, то который вам казаться не удовлетворяет
  во существования. Возьмите все без исключения со симпатией
  также переключаетесь. Вам ожидает совершенно новейшая
  жизнедеятельность, абсолютная магии во активном Наличии
  Помощи, Влюбленности также опеки относительный Вам Верховными Мощностями.

סגור לתגובות.