וילך ישראל לאוהליו, או: שתי מדינות לשני עמים

ליום העצמאות

בספר מלכים מופיע סיפור המתאר את הקמתה של ישות מדינית בשם ישראל. מייסד הממלכה הזאת היה ירבעם בן-נבט משבט אפרים, והריבון שירבעם התקומם נגדו, עד שלבסוף פרש והקים מדינה עצמאית, לא היה שליט זר אלא בן שבט יהודה: רחבעם בן שלמה, נכדו של דוד המלך. כך, במאה העשירית לפני הספירה התפצלו בני ישראל לשתי מדינות שהתקיימו בנפרד, יהודה בדרום וישראל בצפון, עד לחורבן ישראל במאה השמינית וחורבן יהודה במאה השישית.

במשך חלק נכבד מתקופת המקרא לא שררה אפוא אחדות בעם: השבטים השונים השתייכו לשתי יחידות פוליטיות נבדלות, שלעתים אף נלחמו זו בזו. שתיהן, אגב, היו במשך תקופה ממושכת בנות חסות קטנות של מעצמות אדירות, אשור ובבל, שלבסוף המיטו עליהן חורבן. העובדה שקיימת היום מדינה, שאזרחיה מזהים עצמם עם התושבים של אותן שתי מדינות קטנות, היא בגדר נס.

נבואת אחיה לירבעם. איור מאת ג'רארד הוט

מהו הרקע להקמתה של "מדינת ישראל" המקראית? מדוע נקרע העם לשניים? ספר מלכים נותן לכך כמה תשובות. התשובה התיאולוגית היא שהפיצול היה עונש אלוהי על חטאי שלמה, שלפי המסופר במלכים א' פרק י"א נשא נשים נוכריות רבות. הבעיה לא הייתה ריבוי הנשים או השתייכותן האתנית כשלעצמם, אלא התוצאה: הנשים הללו עבדו את אלוהיהן בתוך ממלכתו של שלמה וזכו לתמיכתו. הסופרים שנקטו בהסבר זה, כנראה בהשפעת ספר דברים, שללו את היחסים הדיפלומטיים הענפים שניהל שלמה ודגלו בהתבדלות לאומית מטעמים של קנאות דתית.

פרק י"ב מציג תיאור ריאליסטי וצבעוני יותר של פיצול הממלכה. המלך החזק שלמה נפטר ורחבעם בנו יורש אותו. ירבעם, יריב ותיק של שלמה, יושב במצרים וממתין לשעת הכושר – הרגע העדין והמסוכן של חילופי השלטון. והנה בטקס ההמלכה של רחבעם בשכם מופיע פתאום ירבעם כמנהיג העם, ומציג דרישות בפני המלך החדש: "אביך הקשה את עולנו, ועתה הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו – ונעבדך" (מלכים א י"ב, ד).

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הארץ | עם התגים , , , , , | תגובה אחת

האם "לפסוח" פירושו "לדלג"?

מה פירוש המילה "פסח"?

מקובל לפרש את הפסיחה כדילוג. פירוש זה נסמך על הדמיון לשם העצם "פיסח", שכן צליעתו של הפיסח דומה כביכול לדילוג; וכן על דבריו של אליהו הנביא (הקשים לפירוש בפני עצמם) "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים" (מלכים א יח, כא) — שכוונתם אולי: מדלגים מענף לענף. לפי פירוש רווח זה, במכת בכורות האל עבר בין הבתים והרג את בכורות מצרים, אך "דילג" מעל בתיהם של בני ישראל.

ואולם תיאור זה אינו הולם את הכתוב בספר שמות, ולפיו ה' אינו מדלג על בתי ישראל, אלא מונע מן "המשחית" – מלאך מסתורי המכה בבכורי מצרים – להיכנס אל הבתים המסומנים: "ועבר ה' לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, וּפָסַח ה' על הפתח ולא יתן המשחית לבוא (בלשון המקרא "לבוא" פירושו "להיכנס") אל בתיכם לנגוף" (שמות יב, כג).

באחת מנבואות ישעיהו יש קשר בין פסיחה לדילוג, אבל זה קשר של ניגוד: "אז תיפקחנה עיני עיוורים ואוזני חרשים תיפתחנה, אז ידלג כאייל פיסח ותרון לשון אילם, כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה" (ישעיהו לה, ה–ו). במילים אחרות, כשהעיוורים יראו, והחרשים ישמעו, והאילמים ישירו, ובמדבר יזרמו נחלים – אז גם הפיסח ידלג כמו אייל. בקיצור, אם יש משהו שפיסח לא יכול לעשות, זה לדלג.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דברי תורה והגיגים | עם התגים , , , | 4 תגובות

נמשחת אשריך

פרשת צו

התואר "משיחי" נקשר לניסיון לדחוק את הקץ: לעשות פעולות בהווה , לעתים פעולות קיצוניות, במטרה לקרב את העתיד. הקשר בין הפועל המקראי "משח" לתואר הבלתי־מקראי "משיחי" עובר דרך דמותו של המלך דוד, המכונה לעתים "משיח". לפי תפישות שיסודותיהן מצויים במקרא, שהוסיפו והתפתחו בספרות הבתר־מקראית, אחד מצאצאיו עתיד להופיע ביום מן הימים, למלוך שוב על ישראל ולחדש ימיהם כקדם.

פרשת השבוע, "צו" (ויקרא ו'-ח'), כוללת כמה מופעים של הפועל "משח" ופעם אחת מופיעה בה המלה "משיח", אבל אין לה דבר עם "משיחיות". וכך מסופר בפרשה: "ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אותם. וַיַּז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו לקדשם. ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון וימשח אותו לקדשו" (ח' י'-י"ב). מוקדם יותר בפרשה נזכר "הכוהן המשיח" (ו' ט"ו).

שמואל הנביא בוחר את דוד למלך ומושח אותו, איור קיר בדורה אירופוס

ההקשר הוא הסיפור הכוהני הגדול הנפרש לאורך התורה, שבמרכזו הקמת משכן לאלוהים בקרב בני ישראל. בסוף חומש שמות נשלמה בניית המשכן ואלוהים החל לשכון בו; בפרשה הקודמת החל אלוהים למסור למשה את דיני הקורבנות והדבר נמשך אל תחילת הפרשה הנוכחית, ובהמשך הפרשה מסופר על משיחת אהרן ובניו וכן משיחת המשכן עצמו והריהוט הפנימי שבו ב"שמן המשחה".

הפועל "משח" מופיע כאן בצמוד לפועל "קידש". משיחת בני האדם והחפצים מחוללת טרנספורמציה במצבם: הם אינם עוד סתם אנשים וסתם חפצים — הם אנשים קדושים וחפצים קדושים. פירוש הדבר שהם נבדלים מכל יתר האנשים והחפצים וכעת יש להם זיקה מיוחדת לאלוהים. קדושתם של הכוהנים מעניקה להם את הזכות לשרת במקדש אך גם מטילה עליהם שורה של חובות ואיסורים שאינם חלים על האדם הרגיל. הוא הדין באשר לחפצי הקודש: הם זוכים למעמד מיוחד ולהגנה מתמדת ונתונים לרגולציה קפדנית ביחס לגישה אליהם ולשימוש הנאות בהם.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הארץ | עם התגים , , , , , , | סגור לתגובות על נמשחת אשריך

ראה נתתיך אלוהים לפרעה

פרשת וארא (תשע"ז)

המטרה המוצהרת של מכות מצרים היא להפגין את כוחו של אלוהים בפני המצרים ומתוך כך גם בעיני בני ישראל. לשם כך אלוהים מונע מפרעה להסכים מיד לדרישתו: "ואני אקשה את לב פרעה, והרביתי את אותותי ואת מופתי בארץ מצרים… וידעו מצרים כי אני ה' בנטותי את ידי על מצרים" (ז, ג–ה). כך נוצר מעגל: פרעה מסרב לשחרר את בני ישראל ואלוהים מכה אותו ואת בני עמו. לעתים עומד פרעה בסירובו ואלוהים מנחית עליו מכה נוספת. במקרים אחרים הוא מבטיח לשחרר את העם במטרה להפסיק את הסבל, אך כאשר המכה נפסקת הוא שב לסורו ולסרבנותו. בתגובה מגיעה מכה נוספת וחוזר חלילה. אבל כדי לתאר כראוי את המעגל יש לקחת בחשבון גורם שלישי, המתווך בין אלוהים לפרעה: משה.

פרשת "וארא" (שמות ו, ב – ט, לה) פותחת בהתגלות אלוהים למשה. במקור היה זה כנראה תיאור אלטרנטיבי לזה שהופיע בפרשת "שמות" אולם שני התיאורים כלולים בתורה ומופיעים זה אחר זה, וכך יוצא שההתגלות שבפרשה שלנו היא מעין מינוי חוזר של משה לאותו תפקיד עצמו: לדרוש מפרעה, בשם אלוהים, לשלח את בני ישראל ממצרים. גם בסיפור זה משה מנסה להתחמק מהשליחות; הסירוב הראשוני הוא דפוס קבוע בהקדשת נביאים מקראיים. במקרה של משה, הפתרון שמציע אלוהים לנימוקי הסירוב עשוי ללמד משהו על מעלתו של משה בפרט ועל תפקיד הנביא בכלל.

בשתי הפרשות משה טוען למגבלה המונעת ממנו לשמש כנביא. בפרשה הקודמת אמר: "לא איש דברים אנוכי… כי כבד פה וכבד לשון אנוכי" (ד, י), ובפרשה הנוכחית: "הן אני ערל שפתיים, ואיך ישמע אלי פרעה?" (ו, ל). לפיכך אלוהים ממנה את אהרון, אחיו של משה, לדוברו של משה. זה פתרון תמוה, שהרי תפקידו של הנביא עצמו הוא להיות דובר – דוברו של אלוהים. אם הדובר עצמו זקוק לדובר, מה תועלת יש בו? ואם אהרון הוא "איש דברים", מדוע אלוהים אינו ממנה אותו לנביא בעצמו במקום משה?

שתי הפרשות מתארות את תפקיד "הדובר של הדובר" באמצעות אנלוגיה, הממחישה את המודולריות של היחסים בין האל, הנביא ונמעני הנבואה. בפרשת "שמות" אומר אלוהים למשה: "הלא אהרון אחיך הלוי, ידעתי כי דבר ידבר הוא… ודיברת אליו, ושמת את הדברים בפיו, ואנוכי אהיה עם פיך ועם פיהו… ודיבר הוא לך אל העם, והיה הוא יהיה לך לְפֶה ואתה תהיה לו לאלוהים" (ד, יד–טז). בדומה לכך נאמר בפרשת "וארא": "ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאך. אתה תדבר את כל אשר אצווך ואהרון אחיך ידבר אל פרעה" (ז, א–ב).

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דברי תורה והגיגים, הארץ | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות על ראה נתתיך אלוהים לפרעה

פרשת ויצא: אנוכי האל בית אל

בצאתו מבית הוריו זוכה יעקב להתגלות. בחלומו הוא רואה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בסולם, וביקיצתו הוא מכריז: "מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמים" (כח, יז). הכתוב מפרט את פעולותיו של יעקב בעקבות הכרה זו: "וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא 'בית אל', ואולם 'לוז' שם העיר לראשונה" (שם, יח–יט). סיפור זה, הפותח את פרשת "ויצא", מייחס ליעקב את ייסודו של המקדש בבית אל. לפי העדות המקראית, פעל מקדש זה לאורך מאות שנות קיומה של ממלכת ישראל. ואולם מתברר שהשם "בית אל" לא היה רק שם של מקום אלא גם, ואולי בעיקר, שם של אל.

בספרו "מלאכים במקרא", בפרק "ביתאל, אל בית-אל והמלאך", מביא אלכסנדר רופא עדויות רבות לאמונה בקיומו של האל בית-אל במזרח הקדום ומתחקה אחר מעמדו של אל זה במקרא ומחוצה לו. למשל, האל ביתאל נזכר בחוזה שערכו אסרחדון מלך אשור ובעל מלך צור במאה השביעית לפנה"ס. בפפירוסים מהעיר יֵב שבמצרים נזכרים שמות אנשים הכוללים את שמו, כמו ביתאלנתן, ביתאלעקב, ביתאלדן וביתאלתקם. גם במקרא מוזכר אדם אחד הנושא את שמו של האל בית-אל: "וישלח בית אל שר אצר ורגם מלך ואנשיו לְחַלּוֹת את פני ה'" (זכריה ז, ב). בית-אל-שר-אצר עבד את ה' אלוהי ישראל, אך נקרא לכאורה על שמו של אל אחר ("ה'" מציין את שמו הפרטי של אלוהי ישראל, "השם המפורש", המופיע בשלמותו בתנ"ך אך מפאת קדושתו נוהגים להימנע מכתיבתו בהקשרים של חולין).

בית-אל מופיע כשם של אל גם בנבואה אחת בספר ירמיהו. המואבים, אומר שם הנביא, לא סבלו מגלות ונדודים כמו עם ישראל, אך מצב זה עתיד להשתנות כאשר ה' יתנקם בהם על התנכלותם לעמו. אז יקרה הדבר הזה: "ובוש מואב מִכְּמוֹשׁ כאשר בושו בית ישראל מבית אל מבטחם" (מח, יג). דברי ירמיהו בנויים בתקבולת: המואבים עתידים להתאכזב מכמוש – שכידוע מן המקרא וממקורות אחרים, הוא שמו של אלוהי מואב – כשם שבני ישראל, בתבוסותיהם, התאכזבו מאלוהיהם. אלא שכנגד כמוש אלוהי מואב, ובמקום שמו המוכר של אלוהי ישראל, מופיע דווקא השם "בית אל". מכאן כנראה עולה שלתפיסתו של ירמיהו, הייתה לפחות חפיפה מסוימת בין האלים.

רופא מזכיר עדויות מן העת העתיקה, ולפיהן "השם ביתאל ניתן לאבנים אשר האמינו בכוח חיים הטמון בהן". גם הסיפור שבפרשה שלנו, על ייסוד המקום בית אל, מתאר אבנים בעלות תפקיד תיאולוגי: יעקב לוקח אחת "מאבני המקום" (כח, יא) ומניח עליה את ראשו, אך לאחר ההתגלות הוא הופך את "האבן אשר שם למראשותיו" (שם, יח) למצבה ויוצק עליה שמן. בנימין זומר, בספרו The Bodies of God and the World of Ancient Israel, מציין שיציקת שמן מחוללת טרנספורמציה: הכהן הגדול והמלך היו מוסמכים לתפקידם במשיחה בשמן. מעתה אין זו סתם אבן המשמשת ככרית אלא מקום שאלוהים נוכח בו. יעקב אומר זאת במפורש: "והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים" (שם, כב) – מצבת האבן אינה רק חפץ פולחני בתוך המקדש העתידי, שהוא כולו בית אלוהים, אלא היא עצמה משמשת כבית אלוהים.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דברי תורה והגיגים, הארץ | עם התגים , , , , , , , , , | סגור לתגובות על פרשת ויצא: אנוכי האל בית אל

פרשת תולדות: קצתי בחיי מפני בנות חת

פרשת השבוע, "תולדות", היא אות הפתיחה לסיפורי יעקב, שאם נכלול בהם את סיפורי יוסף הרי שהם מחזיקים כמחצית מחומש בראשית. בפרשה מופיעים הסיפורים המפורסמים על יחסיהם העכורים של יעקב ועשו, ועל התקשורת הלקויה בין יצחק לרבקה: יעקב היה אהוב על האם, ואילו עשו היה הבן המועדף על האב. יעקב, שכשל בהשגת הבכורה בשעת הלידה, רכש אותה מאחיו תמורת נזיד עדשים, ולאחר מכן, בעצת אמו, גנב את הברכה במרמה באמצעות התחזות לאחיו.

בתוך הפרשה מסתתר סיפור נוסף, מוכר פחות, המציג גרסה אחרת לקורותיה של משפחת יצחק ורבקה. סיפור זה הוא חלק מחוט סיפורי אחר, המתאר בדרכו הייחודית לא רק את קורות המשפחה הזו אלא את כל תולדות ישראל מבריאת העולם ועד מות משה. לפי השערת התעודות, התורה כולה, כולל חומש בראשית, התחברה במעשה שזירה של סיפורים עצמאיים שונים לכדי רצף כרונולוגי אחד. אבל הרצף נקטע באופן תדיר: יש בו כפילויות, סתירות, פערי עלילה והבדלי סגנון, החושפים את התפרים שהחיבור הקנוני נוצר מהם ומאפשרים לנסות ולזהות את חוטי הסיפור המקוריים.

בין סיפור מכירת הבכורה לסיפור גניבת הברכה מופיע התיאור הבא: "ויהי עשו בן ארבעים שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי ואת בשמת בת אילון החיתי, וַתִּהְיֶיןָ מורת רוח ליצחק ולרבקה" (כו, לד–לה). תיאור זה, השייך לחוט הסיפורי שהחוקרים מכנים "המקור הכוהני", אינו מציג מאבק בין האחים ובין ההורים בשאלה מיהו הבכור האמיתי ומי יזכה בברכת אביו. במקום זה הוא מתאר בקצרה את נישואיו של עשו לנשים נוכריות, שהעציבו את הוריו.

הקוראים מצפים לדעת כיצד יגיבו ההורים המאוכזבים, אולם כאן שובץ המשך הסיפור מן המקור האחר, המתאר את התחזות יעקב לעשו ביוזמת רבקה כדי לרמות את יצחק. יש קשר מובהק בין רכישת הבכורה לגניבת הברכה, שעשו מביע במפורש בזעקתו: "את בכורתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי" (כז, לו). הדיווח על נישואי עשו קוטע את הרצף העלילתי והתמטי שבין סיפורי הבכורה והברכה: אף שסיפור גניבת הברכה מתרחש לכאורה – לפי סדר הכתובים – אחרי תיאור הנישואים, יצחק ורבקה אינם משתפים בו פעולה, ואיש אינו מזכיר את נישואיו של עשו, המשתוקק לזכות בברכת אביו.

הציפיות העלילתיות שתיאור נישואי עשו יוצר בלב הקוראים, מתממשות רק בהמשך הפרשה – במה שהיה כנראה המשכו הישיר של הסיפור הכוהני המקורי: "ותאמר רבקה אל יצחק 'קצתי בחיי מפני בנות חֵת! אם לוקח יעקב אישה מבנות חת כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים?!" (כז, מו). מומלץ לנסות ולקרוא ברצף אחד את הפסוק הזה (ואת הבאים אחריו) כהמשכו הישיר של תיאור הנישואים (כו, לד–לה), ללא סיפור גניבת הברכה ששולב באמצעו. כך אפשר לחוש ברציפות העלילתית והסגנונית שאפיינה, לפי המשוער, את הטקסט המקורי.

נמשיך בסיפור הנישואים: רבקה סבורה שבנוגע לעשו המצב אבוד, אולם את יעקב אפשר עוד להציל. לכן יצחק קורא ליעקב, מברך אותו ומצווה אותו: "לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם, ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך. וְאֵל שַׁדַּי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם" (כח, א–ד).

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דברי תורה והגיגים, הארץ | עם התגים , , , , , , , , | תגובה אחת

פרשת חיי שרה: מערת המכפלה והפרה-היסטוריה של המקדש

למקומות קדושים במקרא יש שני מאפיינים הכרוכים זה בזה: התגלות ופולחן. מקום שאלוהים התגלה בו, מתקדש ונעשה לאתר פולחני. כך, למשל, בהמשך ספר בראשית יתגלה אלוהים ליעקב בבית אל, ויעקב יכריז: "אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמים" (כח, יז). הוא יציב שם מצבה וייצוק עליה שמן ואף יישבע לתת מעשר מהכנסותיו לאלוהים. כל אלה – הכינוי "בית אלוהים", המצבה, השמן והמעשר – הם מאפיינים מובהקים של מקדש.

זהו מוטיב חשוב בספר בראשית: האבות מתהלכים בארץ ומקימים אתרי פולחן שבעתיד הרחוק ישמשו את צאצאיהם. אברהם בנה בכמה מקומות "מזבח לה' הנראה אליו" (יב, ז); וגם על יצחק יסופר בהמשך, בהיותו בבאר שבע: "ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה'" (כו, כה) – בעקבות התגלות אלוהית. מנקודת מבט ביקורתית סביר כי סיפורים אלה נכתבו במבט לאחור, בעת שבני ישראל כבר ישבו בארץ, והם שימשו הסבר לקדושתם של מקומות הפולחן.

בפרשת השבוע, "חיי שרה", מתואר ייסוד מערת המכפלה בחברון (פרק כ"ג). אבל עיון בסיפור מעלה שהוא אינו שייך לדפוס של סיפורי ההקמה של מקומות קדושים. סיפור זה – בניגוד לכל הכתובים שנזכרו לעיל – שייך לחוט העלילתי שראשיתו בסיפור הבריאה הראשון. לאורך התורה נשזר החוט הזה בחוטי הסיפור האחרים, וקטעים מן הסיפורים השונים מופיעים לסירוגין. בטור לפרשת "לך לך", למשל, עמדנו על הגרסה שלו לתיאור הגירת אברהם לכנען, שלשיטתו לא נבעה מציווי אלוהי אלא מיוזמה אנושית חסרת ייחוד של אביו.

החוט הסיפורי הנמשך מסיפור הבריאה הראשון, זה שגם סיפור מערת המכפלה הוא חלק ממנו, מכונה במחקר "המקור הכוהני". זאת משום שחלק עצום ממקור זה – שגם לאחר שזירתו בחוטי הסיפור האחרים הוא תופס חלק עצום מן התורה השלמה, כפי שהיא לפנינו – עוסק בדיני מקדש, קורבנות, טומאה וטהרה, ושאר ענייני פולחן מובהקים, המופנים באופן ישיר ומפורש לכוהנים. לפי המשוער, מקור זה התחבר בחוגי הכהונה הקשורים לבית המקדש הראשון (ולפי דעה אחרת, לבית המקדש השני) בירושלים.

אחד המאפיינים המובהקים של המקור הכוהני, מטבע הדברים, הוא הדגשת חשיבותו של המקדש. בתקופה שרוב התורה עוסק בה, בין יציאת מצרים לכניסה לארץ, מדובר במקדש נייד, "משכן", שכל מחנה בני ישראל מרוכז סביבו. הכתובים הכוהניים בסוף ספר שמות מתארים בפרטי פרטים את הקמת המשכן, שבסופה מתחיל אלוהים לשכון בו. רק אז, לפי המקור הכוהני, מתחילה עבודת הקורבנות של עם ישראל: לפני כן, לפי מקור זה, איש לא הקריב קורבנות.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דברי תורה והגיגים, הארץ | עם התגים , , , , , , | סגור לתגובות על פרשת חיי שרה: מערת המכפלה והפרה-היסטוריה של המקדש

פרשת וירא: המסר האמיתי של עקדת יצחק

סיפור עקדת יצחק, החותם את פרשת "וירא", זכה לפירושים רבים מספור. בין היתר הועמד הסיפור במוקד הגותו הדתית של ישעיהו ליבוביץ, שראה בו מופת לעבודת ה' "לשמה", דהיינו לטוטאליות של התביעה הדתית ולהעדפתה על פני כל הערכים והאינטרסים האנושיים. אך האם זהו באמת המסר של סיפור העקדה?

אם מבקשים להעמיד את הסיפור בהקשר של יחסי דת ומוסר יש להודות שהסיפור אינו דן בשיקולים מוסריים, לפחות לא במפורש. אלוהים מצווה: "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך" (כב, ב). ובסיום הוא משבח את אברהם באומרו: "עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" (שם, יב). אין כאן דילמה מוסרית; לא ערך חיי אדם עומד על הפרק אלא שלומו של אדם מסוים, שהוא בנו יחידו. מכל מקום קשה להשתחרר מן הרושם שסיפור העקדה אכן דורש צייתנות ללא תנאי, ופירושים שונים שהוצעו לסיפור ניסו כמדומה לרכך את הדרישה הזו.

אחד הניסיונות להתמודד עם המסר הטוטאלי של הסיפור טוען שגדולתו של אברהם מתבטאת דווקא בכך שבסופו של דבר לא הקריב את יצחק; זוהי, לפי ההצעה, הדרמה האמיתית בסיפור. גרסה נוספת של עמדה זו מתמקדת ביכולתו של אברהם להתמודד עם הספק והבלבול שאחזו בו לנוכח ההוראות הסותרות של אלוהים: לאחר שנסחף בלהט הציווי להקריב את הבן היה עליו לרסן עצמו, ולהצליח להשתכנע בכך שהמעשה הכביר שעמד לעשות כלל אינו רצוי בעיני אלוהים.

פרשנות יפה זו אינה מעוגנת בכתוב, המשבח את אברהם על נכונותו להקריב את בנו ולא על ההפך. הופעת המלאך המבטל את ציווי ההקרבה היא רגע דרמטי עבור אברהם, אבל אלוהים, וגם הקוראים, יודעים מראש שכך הסיפור יסתיים, שכן הוא פותח במילים "והאלוהים ניסה את אברהם" (שם, א). חוקרים אחדים אף ייחסו את הופעת המלאך למחבר אחר, כאילו יש כאן שתי השקפות מנוגדות, בעוד שהכתוב מצהיר מראש שכל העניין לא היה אלא ניסיון.

לעתים מתפרש הסיפור כפולמוס כנגד המנהג הרווח במזרח הקדום להקריב לאלים את הבנים הבכורים. אבל הנימה הפולמוסית חסרה כאן. אלוהים אינו אומר: דע לך אברהם כי אינני חפץ בבנך. המלאך אינו שואל כמו הנביא מיכה: "האתן בכורי פשעי, פרי בטני חטאת נפשי?" (מיכה ו, ז), ואינו משיב, כמו מיכה, שאלוהים דורש דווקא "עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך" (שם, ח). כסיפור פולמוסי הטקסט אינו חד מספיק, שכן ככלות הכל אברהם ניאות להקריב את בנו לאלוהים ונכונות זו לא זכתה לגינוי או לתיקון אלא להוקרה. גרסה מתקבלת יותר על הדעת של הסבר זה היא שהסיפור בא להדגיש שאף על פי שקרבנות אדם אינם נוהגים בעם ישראל – אברהם, מצדו, היה נכון להקריב את בנו.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דברי תורה והגיגים, הארץ | עם התגים , , , , , , | סגור לתגובות על פרשת וירא: המסר האמיתי של עקדת יצחק

פייסבוק, השוק החופשי וחופש הביטוי

בפוסט קצר שפרסמתי בפייסבוק היום בצהריים ביקשתי להצביע על הסכנות שבהפקדת כל זירות הדיון הציבורי בידי חברות פרטיות. ביקשתי להסב את תשומת הלב לעובדה הטריוויאלית, שפייסבוק, בניגוד לגופים ציבוריים, יכולה לחסום משתמשים ללא התראה מראש, ללא הגבלת זמן, ללא כל נימוק וללא זכות ערעור – מכיוון ש"הרשת החברתית" לא שייכת לחברה, אלא לבעלים שלה. המכתב שאתם רואים כאן מדגים את הטענה שלי. במכתב פונים כותבים פופולריים אל מנכ"לית הרשת בישראל ומציגים עצמם כ"יצרני התוכן בפייסבוק". לטענתם פייסבוק "רומסת את חופש הביטוי". אלא שפייסבוק אינה מחויבת כלל לחופש הביטוי אלא לסוג החופש היחיד הקיים בתפיסת השוק החופשי: החופש שלה עצמה לעשות ככל העולה על רוחה כדי להגדיל את רווחיה. מיותר לציין שזכו בתגובה לקונית ולא מספקת, משום שפייסבוק לא חייבת להם כלום על אף התועלת שהם מסבים לה בכתיבתם.

עצומת פייסבוק

הביקורת שלי היא כפולה. ראשית היא מופנית כלפי פייסבוק עצמה: אני מתנגד לגישה הפוטרת גופים פרטיים ממחויבות לכל ערך מוסרי וחברתי מלבד הגדלת הרווחים שלהם, ולדעתי, המקום המרכזי שפייסבוק השיגה בדיון הציבורי אכן מחייב אותה לקבוע תקנון ברור ולשמור על חופש הביטוי. זה לא אומר בהכרח שצריך להפעיל עליה רגולציה (אפשר לחשוב על זה) אבל זה אומר שהיא אכן ראויה לביקורת. על כך היו מגיבים בפוסט הקודם, שכתבו שגם בסלון שלי אסור להגיד דברים שאני לא אוהב. ובכן, זה נכון, אבל למרבה הצער ההשפעה של שיחות הסלון שלי על המציאות קטנה למדי בשלב זה, ויש עוד כמה הבדלים בין הסלון שלי לבין פייסבוק, וההשוואה הזו תקפה רק בעיני מי שבעיניו הזכות היחידה הראויה להגנה היא זכות הקניין. אני מזכיר: לא קראתי לרגולציה אלא רק מתחתי ביקורת, ומתברר שיש אנשים שבעיניהם זכות הקניין חשובה כל כך עד שאסור אפילו למתוח ביקורת על משהו שאדם עושה ברכושו הפרטי (שהוא, כאמור, השיח הציבורי).

אבל התגובות הללו רק מוכיחות את הנקודה המרכזית שלי, שהיא עיקר הביקורת, והיא לא מופנית כלפי פייסבוק אלא כלפי העמדה שלפיה אין כל צורך בתקשורת ציבורית (ובגופים ציבוריים בכלל), והתקשורת הפרטית (והשוק בכלל) מסוגלת לספק את החופש והמגוון הגדולים ביותר, כביכול לפי כללי היצע וביקוש בלבד וללא הפרעת הממשלה. כנגד עמדה זו אני טוען שאסור שכל התקשורת תהיה מופקדת בידיים פרטיות. כשם שאסור שכל התקשורת תהיה ציבורית, כי תקשורת ציבורית עלולה להיות כבולה על ידי הממשלה, כך אסור שכל התקשורת תהיה פרטית ותהיה מונעת אך ורק משיקולי הרווח של בעלי המניות (אגב, אינטרסים ממשלתיים יכולים לכבול גם את ידיו של גוף תקשורת פרטי; למשל, נוכל לדמיין מצב שבו לבעלים של גוף תקשורת מרכזי יש קשר קרוב לראש ממשלה מסוים). אני גם לא טוען שרשות השידור מושלמת וכלל לא הצגתי עמדה ספציפית בשאלה כיצד צריכה להיראות תקשורת ציבורית; אני רק טוען שהיא צריכה להיות קיימת. ככל שמגני זכות הקניין יתעקשו על כך שפייסבוק היא גוף פרטי ואסור להתערב בהתנהלותה ואפילו לבקר אותה – כך יתברר יותר ההכרח בקיומה של תקשורת ציבורית.

לא היה עולה על הדעת שעיתונאים בשידור הציבורי יפוטרו, או שתוכניות ייסגרו, בצורה הברוטאלית שבה הדבר מתרחש כאן, בזירה הציבורית-פרטית. זכרו את "סטטוסים מצייצים", הדף שהיו לו מאות אלפי עוקבים, שנעלם בין לילה, ללא התראה, נעלם לבלי שוב, לא משום שפגע ב"תחושת הבטיחות" של המשתמשים אלא משום שפגע ברווחיה של פייסבוק בכך שניסה לגרוף רווחים משלו בלי לשתף אותה בהם. בעולם עם חוקים, כלומר בעולם שמחוץ לרכוש הפרטי של פייסבוק, מנהל עסק שחרג מהנהלים היה מוזמן לשימוע, אפילו חקירה, ואולי בסופו של דבר נקנס או נענש. לכל הפחות הוא היה יודע במה הוא מואשם ומקבל הזדמנות להגן על עצמו. אבל פייסבוק פשוט מחקה לו את הדף, ולא נחה עד שמחקה גם את הפרופיל האישי של הבעלים. מותר לה – הלא הפרופילים האישיים שלנו הם רכושה הפרטי. נסו לדמיין התנהלות מקבילה ברשות ציבורית. אני מאמין שלא תצליחו, אבל אם בכל זאת תצליחו – דמיינו באותה הזדמנות גם נציבי תלונות ציבור, מבקר המדינה, בג"צ, ואפילו כלי תקשורת ציבוריים שמבקרים את הממשלה עצמה כפי שקורה כאן בכל בוקר. אבל בפייסבוק אין למי לפנות: כאן זה שטח פרטי. כאן זה השוק החופשי.

פורסם בקטגוריה מה בוער | עם התגים , , , , | 3 תגובות

"כל שטרי חובותינו": על חטאים ומטפורות

המחשבה על חטאים ועל סליחות נעזרת ללא הרף במטפורות, שרבות מהן נובעות מן המקרא. הטקסטים המקראיים משובצים בתפילות של החגים המקראיים למחצה, כדוגמת ראש השנה, שבמקרא הוא "יום תרועה" בראשית החודש השביעי, ותו לא; אך ביהדות שלאחר המקרא נוספו לו תפקידים ומשמעויות, ותשרי הסתווי החליף את ניסן האביבי בתפקיד החודש הראשון בשנה. גם יום הכיפורים הועשר במשמעויות חדשות, שהשפיעו על ראש השנה – עד שלבסוף התקופה כולה, מראש חודש אלול ועד למוצאי יום הכיפורים (לפחות), הועמדה בסימן הסליחות.

מהי סליחה? בעברית המקראית פירושה של הסליחה הוא ניקוי החוטא מחטאו. השורש המקביל בשפה האכדית מציין הרטבה או הזאה, ומסתבר שמשמעותו הבסיסית בעברית היא רחיצה של החטא. מסתתר כאן אחד הדימויים המרכזיים של החטא: החטא ככתם. במזמור תהלים המיוחס לדוד המלך לאחר חטאו עם בת-שבע, מבקש המשורר: "חָנֵּנִי אלוהים כחסדך, כרוֹב רחמיך מחה פשעיי. הֶרֶב כבסני מעווני, ומחטאתי טהרני" (נא, ג–ד).

 

הנה דוגמה נוספת, מדברי ישעיהו הנביא: "אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולע, כצמר יהיו" (ישעיהו א, יח). תולעת השני ידועה בצבעה האדום; זה צבעם של החטאים, המדומים כאן לכתמים קשים במיוחד להסרה. אך אלוהים מבטיח, בפי הנביא, שאם יתקנו אנשי יהודה את מעשיהם, חטאיהם יוכלו לשוב ולהיות לבנים כמו שלג וצמר. בניסוח אנכרוניסטי אפשר לומר שישעיהו מדמה את התיקון החברתי הנחוץ בירושלים לאבקת כביסה יעילה במיוחד.

גם הכפרה שייכת לשדה הסמנטי של החטא ככתם. מובנו של השורש האכדי המקביל הוא קינוח או ניקוי, ותפקידם של קרבנות הכפרה במקרא, וכן של יום הכיפורים, הוא לנקות מן החטאים, וכן מן הטומאה – וכאן גם הקשר להיטהרות, המופיעה בציטוט שהובא קודם מתהלים: "כבסני מעווני, ומחטאתי טהרני". גם בספרות חז"ל אפשר למצוא את המובן הזה של כפרה, בביטויים כגון "ייסורים ממרקים ומכפרים".

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה דברי תורה והגיגים, הארץ | עם התגים , , , , , , , , , , , | תגובה אחת